Det Digitale Agder

 

Velkommen til Det Digitale Agder


 

Det Digitale Agder er et prosjekt for utbygging av digital infrastruktur i hele Agder. Prosjektet organiserer også avtaler for bredbånd og telefoni til kommunene og fylkeskommunene i landsdelen. 


 

Innen 01.07.2015 skal 99 % av alle fastboende på Agder ha god mobildekning. 

Innen 01.10.2016 skal 98 % av alle fastboende ha mobilt bredbånd.

 

 

Nyheter:

2015.10.05

Seks kommuner på Agder får statlig støtte til utbygging av bredbånd.

Iveland, Lillesand, Vegårshei, Songdalen, Vennesla og Åseral får støtte fra Nasjonal kommunikasjons-myndighet.

DDA har gitt tilsagn om økonomisk støtte til utbygging av bredbånd i Froland, Farsund og Tvedestrand. 

2015.06.01 

Per 01.06. har Telenor bygget ut 148 nye basestasjoner i landsdelen, som følge av DDA avtalen.

19 kommuner på Agder har sendt inn 33 søknader om støtte til Utbygging av bredbånd. Nkom vil evaluere søknadene i september, og kommunene vil deretter få svar på om de får tilskudd for 2015.

 

2014.11.24

DDA gir støtte til 7 bredbåndsprosjekter. Prosjektene skal gi bredbåndsutbygging i følgende kommuner: Risør, Gjerstad, Grimstad, Kvinesdal, Hægebostad, Lindesnes og Lyngdal.

Det er nå bedt om tilbud på utbygging av 36 prosjekter i Agder 

2014.09.27

10 kommuner på Agder får statlig støtte til utbygging av bredbånd.

Froland, Vegårshei, Audnedal, Farsund, Lindesnes, Lyngdal, Marnardal, Songdalen, Sirdal og Søgne

får støtte til å gjennomføre 13 utbyggingsprosjekter for bredbånd.