Det Digitale Agder

 

Hvem eier DDA

 

Det Digitale Agder (DDA) er et samarbeidsprosjekt der alle kommunene og begge fylkeskommunene på Agder deltar.

Aust- Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune er prosjekteier.

Aust- Agder fylkeskommune v/Arild Eielsen er prosjektansvarlig.  

Styringsgruppa er satt sammen av én rådmann fra DDV, én rådmann fra DDS, én rådmann fra DDØ, én rådmann fra kommunene i IKT-Agder, én rådmann fra kommunene i Knutepunkt Sørlandet og én representant fra hver av fylkeskommunene.  

 

Styringsgruppa:  

 

  Aust-Agder fylkeskommune:   
  Arild Eielsen, fylkesrådmann   
  Vest-Agder fylkeskommune:   
  Knut Fredvik, IKT leder    
  Det Digitale Vestre-Agder:   
  Rune Stokke, rådmann Lindesnes kommune    
  Det Digitale Setesdal:   
  Tallak Hoslemo, rådmann Bykle kommune    
  Det Digitale Østre-Agder:   
  Odd Eldrup Olsen, rådmann Risør kommune    
  IKT Agder kommunene:   
  Willy   Hægeland, rådmann Froland kommune    
  Knutepunkt Sørlandet:   
  Svein   Skisland, rådmann Vennesla kommune    

Arild Eielsen er leder for styringsgruppa.

 

Kjell Pedersen-Rise er prosjektleder for Det Digitale Agder.

I forbindelse med de ulike prosjektene for telefoni, bredbånd m.m. blir det oppnevnt egne arbeidsgrupper.