Det Digitale Agder

 

Prosjekter

 

De mest sentrale prosjektene som er gjennomført:

Det Digitale Distrikts Agder 2003

Prosjektet hadde fokus på utbygging av digital infrastruktur og etablering av robuste nettstrukturer. Det ble kjøpt inn bredbåndskapasitet og telefoni til 18 kommuner i landsdelen.

Det Digitale Agder 2007

Prosjektet hadde fokus på etablering av en fireårig allemannsrett til bredbånd i landsdelen. Det ble også kjøpt inn bredbåndskapasitet og telefoni til fylkeskommunene og 24 kommuner på Agder.

Det Digitale Agder  2012

Det ble inngått avtale med Telenor om en betydelig økning i mobildekningen i landsdelen. I tillegg ble det gjennomført innkjøp av telefoni og bredbåndskapasitet til begge fylkeskommunene og alle kommunene på Agder.  

Avtalen for utbygging av mobildekning innebærer at Telenor skal bygge ut god mobildekning til 99 % av fastboende på Agder innen 01.07.2015 og mobilt bredbånd til 98 % av fastboende innen 01.10.2016.

I løpet av utbyggingsperioden skal Telenor oppgradere minst 100 basestasjoner til 4G. Denne oppgraderingen kommer nå minst 5-6 år tidligere enn en ellers kunne forvente.

Per 01.05. 2014 har Telenor satt i drift ca.100 nye basestasjoner og oppgradert ca. 80 basestasjoner til mobilt bredbånd.