Det Digitale Agder

 

Status bredbånd i min kommune


Mange på Agder fikk bredbånd som følge av den fireårige avtalen om «digital allemannsrett», som ble inngått i 2007. Dessverre ble en god del kunder koblet ned, etter at avtaletiden var over. I landssammenheng viser det seg at mange på Agder kan få et bredbåndstilbud, men vi ligger ikke blant de beste fylkene når det gjelder tilgang til høyhastighetsnett.

I et moderne samfunn er robust høyhastighetsnett et svært viktig element. Både i jobbsammenheng og privat er godt bredbånd et naturlig krav. Hastigheter som for bare noen få år siden ble vurdert som gode, blir nå oppfattet som altfor dårlige. Mange kommuner på Agder prøver å tilrettelegge for utbygging av bredbånd til private. DDA støtter opp om dette arbeidet. 

Fra 2014 ble staten sin støtteordning til utbygging av bredbånd endret. Nasjonal kommunikasjons myndighet (tidligere Post-og teletilsynet)  administrerer den nye ordningen, som erstatter tidligere ordning med rammetildeling fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) til fylkeskommunene. 

Målet med ordningen er å bidra til at alle husstander får tilbud om bredbånd av grunnleggende god kvalitet. Det kan også gis tilskudd for å øke kapasiteten for bredbånd i områder hvor det ikke kan ventes å komme nye kommersielle tilbud i de nærmeste årene. Tilskuddsordningen er søknadsbasert.

Mer informasjon om støtteordningen kan du finne på www.nkom.no


I 2014 sendte 19 kommuner på Agder inn 42 søknader om støtte til utbygging av bredbånd.

I 2015 har 19 kommuner på Agder sendt inn til sammen 33 søknader.


 

I menyen til venstre vil du finne om din kommune har søkt om støtte, og hvilke søknader som fikk støtte i fjor.