Det Digitale Agder

 

Status mobildekning i min kommune

 

Det er inngått en avtale med Telenor om utbygging av mobildekning på Agder. 

Innen 01.07. 2015 skal minst 99 % av alle fastboende i landsdelen ha god innvendig dekning i trehus. (signalstyrke -79 dBm eller bedre utenfor huset) 98 % skal ha tilsvarende dekning for mobilt bredbånd. 

Dato for ferdigstillelse av utbygging av mobilt bredbånd er 01.10. 2016. I løpet av utbyggingsperioden skal Telenor oppgradere minst 100 basestasjoner til 4G. Denne oppgraderingen kommer nå minst 5-6 år tidligere enn en ellers kunne forvente.

Per 01.05. 2014 har Telenor satt i drift ca.100 nye basestasjoner og oppgradert ca. 80 basestasjoner til mobilt bredbånd.

 

Trykk på din kommune i venstre meny for oppdatert informasjon.